آکو Fix

آکو Fix

آکو FIX چسب سیمان استخریکی از قوی ترین چسب های موجود در صنعت ساخت استخر و سازه های هیدرولیکی می باشد و چسب سیمان استخردر دو نوع پایه الکتریکی و پایه پلیمری عرضه می شود که در هر دو نوع بر عایق کاری استخر و نحوه تاکید شده است. چسب سیمان استخر حاوی انواع رزین های مخصوص  می باشد که علاوه بر استحکام فوق العاده —– سیمان و بتن بکار رفته در ساخت استخر می تواند به عنوان مورد استفاده قرار گیرد. درصد اختلاط چسب سیمان استخرنسبت به عیار سیمان متفلوت بوده و حدود سی درصد از وزن کل سیمان را اشباع میکند. 

بالا