درباره ما

درباره ما

آکو از کجا آغاز شد ؟

مبحث آب بندی و عایق بندی از دیرباز مورد توجه کارشناسان و متخصصان صنعت ساختمان بوده است . تغییرات شگرف و رقابتی کشورهای جهان در دست یابی هرچه سریعتر به توسعه ی صنعت ساختمان و در نتیجه توسعه ی اقتصادی و رفاه اجتماعی باعث شده که توجه متخصصان صنعت ساختمان به اهمیت کارکردهای آب بندی دوچندان شود .

با گسترش روزافزون جمعیت و افزایش میزان ساخت و ساز و همچنین به دلیل محدود بودن منابع و مصالح مصرفی ، تقاضا برای استفاده از مصالح جدید در صنعت ساختمان افزایش پیدا کرده است . تلاش در جهت پیدا کردن راه حل هایی برای اصلاح کیفیت ، افزایش کارایی مصالح  کاهش مصرف ماده خام و انرژی موجب استفاده از فن آوری های نوین در این صنعت شده است .

در این راستا شرکت آکو پلیمر گوی سبقت را ربوده است و با استفاده از متخصصین و کارشناسان مجرب و آشنا به سبک و ساخت و ساز و نوع نیاز صنعت ساختمان به آب بندی در اقلیم های مختلف آب و هوایی در ایران پس از سه سال تحقیق و بررسی و آزمایشات متعدد موفق به تولید خمیر پلیمری آکو 110 گردیده است .

از آنجایی که یکی ازبزرگترین فن آوری های نوین در قرن حاضر نانوتکنولوژی است که استفاده از این فناوری باعث بهبود خواص مکانیکی و افزایش کیفیت در ماده خمیری آکو 110 می شود .

استفاده از نانو در خمیر پلیمری آکو 110 از نفوذ عوامل مخرب و آب به بتن و سیمان بشدت جلوگیری نموده و پایایی و افزایش دوام را در آب بندی بالا می برد .

ماده خمیری آکو 110 تمام ضعف های روش ها و مواد پیش از خود را پوشش داده و متناسب با نیاز صنعت ساختمان در ایران تولید گردیده است ./

آکو از کجا آغاز شد ؟

مبحث آب بندی و عایق بندی از دیرباز مورد توجه کارشناسان و متخصصان صنعت ساختمان بوده است . تغییرات شگرف و رقابتی کشورهای جهان در دست یابی هرچه سریعتر به توسعه ی صنعت ساختمان و در نتیجه توسعه ی اقتصادی و رفاه اجتماعی باعث شده که توجه متخصصان صنعت ساختمان به اهمیت کارکردهای آب بندی دوچندان شود . با گسترش روزافزون جمعیت و افزایش میزان ساخت و ساز و همچنین به دلیل محدود بودن منابع و مصالح مصرفی ، تقاضا برای استفاده از مصالح جدید در صنعت ساختمان افزایش پیدا کرده است . تلاش در جهت پیدا کردن راه حل هایی برای اصلاح کیفیت ، افزایش کارایی مصالح کاهش مصرف ماده خام و انرژی موجب استفاده از فن آوری های نوین در این صنعت شده است . در این راستا شرکت آکو پلیمر گوی سبقت را ربوده است و با استفاده از متخصصین و کارشناسان مجرب و آشنا به سبک و ساخت و ساز و نوع نیاز صنعت ساختمان به آب بندی در اقلیم های مختلف آب و هوایی در ایران پس از سه سال تحقیق و بررسی و آزمایشات متعدد موفق به تولید خمیر پلیمری آکو 110 گردیده است . از آنجایی که یکی ازبزرگترین فن آوری های نوین در قرن حاضر نانوتکنولوژی است که استفاده از این فناوری باعث بهبود خواص مکانیکی و افزایش کیفیت در ماده خمیری آکو 110 می شود . استفاده از نانو در خمیر پلیمری آکو 110 از نفوذ عوامل مخرب و آب به بتن و سیمان بشدت جلوگیری نموده و پایایی و افزایش دوام را در آب بندی بالا می برد . ماده خمیری آکو 110 تمام ضعف های روش ها و مواد پیش از خود را پوشش داده و متناسب با نیاز صنعت ساختمان در ایران تولید گردیده است .

 
 

بیشتر درباره آکو پلیمر

محصولات آکوپلیمر به طور خاص برای کاهش مصرف انرژی و ترویج مواد سازگار با محیط زیست برای ساخت متخصصان، اکوسیستم ها و کاربران نهایی طراحی شده اند.

پرسنل تحقیقاتی 12 درصد از کل نیروی کار آکوپلیمر را تشکیل می دهند. آزمایشگاه ها با تجهیزات پیشرفته تجهیز می شوند، آزمایشگاه آکوپلیمر در تماس نزدیک با موسسات تحقیقاتی علمی و صنعتی و دانشگاه های معتبر مانند پژوهشگاه رنگ و پوشش دانشگاه تهران ـ پژوهشگاه پلیمرو مرکز تحقیقات وزارت راه مسکن و شهرسازی همکاری می کند. آکوپلیمر10درصداز درآمد سالانه خود را به تحقیق و توسعه محصولات و تکنولوژی های جدید اختصاص می دهد.

در آکوپلیمر ما متعهد به حفاظت از زمین، استفاده از انرژی و منابع پایدار، به حداقل رساندن زباله، و توسعه و عرضه محصولات با توجه به ایمنی کاربر هستیم تعهد ما درجهت تولید بهترین محصولات برای صنعت ساخت و ساز برای کسب و کار ما، محیط زیست و جامعه ما بسیار مفید خواهد بود.

بالا